Nagradne igre – splošni pogoji

NAGRADNE IGRE NA DRUŽBENIH OMREŽJIH PROFIL POSESTVO FERJANČIČ, PLANINA 73

SPLOŠNE DOLOČBE

Posestvo Ferjančič, Anica in Peter Ferjančič, Planina73 , 5270 Ajdovščina s profilom na Facebooku pod imenom Posestvo Ferjančič (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro za reklamne namene.

LOKACIJA NAGRADNIH IGER

Pogoji veljajo za nagradne igre, ki so organizirane na spletni strani www.ferjancic.si, Facebook profilu Posestvo Ferjančič ali Instagram profilu @ferjancicwines

NAMEN NAGRADNIH IGER

Namen nagradnih iger je promocija posestva Ferjančič iz Planine (Vina Ferjančič).

TRAJANJE NAGRADNIH IGER

Nagradna igra poteka od trenutka, ko je bila objava objavljena in do datuma, ki je v opisu naveden kot zaključek nagradne igre.

SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradnih igrah, ki jih organizira Posestvo Ferjančič, lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe. Vse osebe, ki so neposredno vezane z nagradno igro ali organizatorjem, v njej ne morejo sodelovati. Pogoj za pridobitev nagrade je, da se sodelujoči strinja s pogoji nagradne igre in to tudi posebej označi. Pogoje lahko organizator posreduje tudi v pisni obliki. Za sodelovanje v nagradni igri sta potrebna ime in priimek sodelujočega (ali račun na Facebook-u ali Instagram-u, ki vsebuje ime in priimek). Za prevzem nagrad v vrednosti nad 42 EUR so potrebni tudi ostali zakonsko zahtevani podatki (naslov, davčna številka). Organizator kot upravljalec nagradne igre, upravlja zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno storiti korake, ki so zapisani v opisu nagradne igre. Če sodelujoči vseh korakov ne izpolni, se avtomatično izključi iz žrebanja za nagrado.

OBJAVA NAGRAJENCA/OV

Po poteku nagradne igre organizator med vsemi sodelujočimi izžreba nagrajenca. Nagrajenec je 24 ur objavljen na Story-u profilu na Instagram @ferjancicwines in Facebook strani Posestvo Ferjančič. Organizator nagrajenca napiše tudi v komentar pod objavo, kjer je nagradna igra potekala. Nagrajenec se mora za prevzem nagrade sam javiti organizatorju preko javno objavljenih kontaktov.

NAGRADE

Nagrade so navedene v vsakokratni objavi nagradne igre. Denarno izplačilo ali menjava blaga nista mogoča.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (ne)delovanje družbenega omrežja Facebook,
  • (ne)delovanje družbenega omrežja Instagram,
  • Nedelovanja spletnih storitev, ki je posledica izpada pogodbenih partnerjev ali drugih tehničnih motenj.
  • Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočem nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.
  • Sodelujoči sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost.
  • Organizator ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi jo sodelujoči prejel zaradi nagradne igre.
  •  Sodelujoči lahko kadarkoli odstopi od sodelovanja v nagradni igri in zahteva odstranitev svojih osebnih podatkov. Zahtevo pošlje na e-mail račun: vina@ferjancic.si

SODELOVANJE ZA PRAVNE OSEBE

Organizator lahko občasno organizira nagradne igre tudi v sodelovanju z ostalimi podjetji. Pri objavi nagradne igre je jasno navedeno v sodelovanju s kom se nagradna igra organizira. Za dodatne informacije v zvezi s pogoji sodelovanja smo vam na voljo na vina@ferjancic.si

KONČNE DOLOČBE

Pravila nagradne igre so dostopna na Facebook profilu Posestvo Ferjančič. Pravila nagradne igre so vedno tudi sestavni del javne objave nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Vse spremembe so tudi objavljene.

DATUM OBJAVE PRAVIL Pravila veljajo od 18.10.2020 dalje.